ePass Viettel

ePass Thu Phí Tự Động Không Dừng – Viettel Cần Thơ

ePass Viettel là dịch vụ thu phí đường bộ điện tử không dừng giúp phương tiện lưu thông qua trạm thu phí không phải dừng chờ thanh toán ✓

ePass Viettel Viettel Cần Thơ